Sv. Cecilija –

22 stu

Sveta je Cecilija jedna od četiri velike rimske mučenice. Rođena je u Rimu u 2. stoljeću u bogatoj obitelji. Njezini su joj namijenili slavnu karijeru pa je i glazbu učila. Ali su njoj zemaljski horizonti bili uski: otvorila je dušu nebeskim horizontima. Upoznala je Krista. Pridobila je i zaručnika za vjeru. Tada su se kršćani okupljali u katakombama u tajnosti jer su bili progonjeni. Živa vjera Cecilije nije mogla biti skrivena. Rimski Upravitelj je tražio da se odrekne vjere u Krista. Mučena je ali je i u mukama bodrila kršćane da ustraju jer sadašnje muke nisu ništa prema slavi koja će se otkriti onima koji ustraju u vjeri. Proglašena je zaštitnicom crkvene glazbe i glazbenika.

A crkvena (liturgijska) glazba dvostruka je molitva. Po ovoj glazbi dižemo se iznad naših ograničenosti i ulazimo u duhovni svijet. Po ovoj glazbi doživljavamo predokus nebeske glazbe na gozbi života.. Sv. Augustin bi plakao od radosti kad bi slušao pjevanje Božjeg naroda.

Jutros je kišovito a brda su u magli. Moglo bi biti i snijega u brdima. Uzrečica u narodu “Sv. Kata – snijeg za vrata!” nastala je nakon dugogodišnjeg iskustva…Ova vjeverica u crkvenom vrtu uveseljava nas svojim skokovima po granama. Navikava se na nas ljude i mogla bi nam doći i u kuću.