Sv. Barbara – Susret članova pastoralnih vijeća Slunjskog dekanata

4 pro

Danas crkva slavi sv. Barbaru. O njoj znamo iz predaje da je živjela u 3. stoljeću. Bogati otac bojao se za svoju vrlo lijepu kćerku Barbaru pa ju je dao zazidati u kulu. Ona je doznala za kršćansku poruku i dala se krstiti. To je oca poganina razbjesnilo pa ju je prijavio vlastima. Nakon muka Barbara je bila uporna u svojoj vjeri pa joj je otac osobno odrubio glavu. Kršćani su častili ovu mučenicu i mnogi su davali imena svojim kćerkama po njoj. Danas je ime Barbara također popularno. U našim krajevima to ime je skraćeno u Bara, Bare, Barka, Barica…

Jutros je u slunjskom kraju ispod ništice, mraz je pogodio sav kraj. Temperatura se nije digla iznad ništice unatoč suncu.

Večeras slavimo misu u slunjskoj crkvi u 17 sati a sutra u 8 i 11 sati.

Susret članova župskih past. vijeća Slunjskog dekanata

U utorak 7. prosinca u 17 sati u Slunju (župska dvorana) susret članova župskih pastoralnih vijeća iz Slunjskog dekanata (Slunj, Cvitović, Lađevac, Cetingrad, Rakovica, Drežnik, Vaganac i Zavalje). Tema je biskupijska sinoda. Povjerenstvo za biskupijsku sinodu predstavit će sinodalni hod. Traži se glas iz naroda o sinodi.