Biskupi pozivaju na odgovorno ponašanje – Večeras susret past. vijeća – Preminuo Juraj Bogović

7 pro

Na redovitom polgodišnjem susretu Vijeća HBK s premijerom biskupi su podržali mjere koje preporučuje medicinska struka u borbi protiv koronavirusa. To je zapravo glas zdravog razuma.

Vezano uz borbu s bolešću COVID-19, izražena je potpora i blizina svim zdravstvenim i medicinskim djelatnicima, koji od proglašenja pandemije ulažu nadljudske napore u pružanju potrebne pomoći i njege oboljelima, izlažući pritom svoje zdravlje, ali i žrtvujući svoje privatne i obiteljske živote. Iz svoje brige za čovjeka i želje za unaprjeđenjem društva u kojemu živimo, pozivamo sve građane, sve vjernike i sve ljude dobre volje da daju svoj doprinos u prevladavanju zdravstvene i društvene krize kojoj svjedočimo, ponajprije cijepljenjem kao sredstvom prevencije i suzbijanja transmisije virusa, odgovornim ponašanjem, brigom za zaštitu svojega i zdravlja svojih bližnjih, poštovanjem poziva koji nam svakodnevno upućuje medicinska struka kao i svih protuepidemijskih mjera koje idu za zaštitom ljudskih života i zdravlja. U tom duhu valja prihvatiti i obvezu testiranja za one koji nisu cijepljeni ili preboljeli, uključujući svrhovitost COVID potvrde kao sredstva koje smanjuje rizik obolijevanja i prenošenja virusa. Samo kombinacijom svih mjera na raspolaganju, koje zasebno nisu dovoljne, možemo djelotvornije suzbijati širenje epidemije.

U mrak naše povijesti i našeg života Krist je donio svjetlo

Susret članova Župskih pastoralnih vijeća u Slunju – Danas 7. prosinca u 17 sati zanimljiv susret u župnoj dvorani u Slunju: očekuje se dolazak članova župskih pastoralnih vijeća iz svih župa Slunjskog dekanata: Drežnik, Vaganac, Zavalje, Rakovica, Cetingrad, Cvitović, Blagaj i Slunj (koji je domaćin). Jedina tema je biskupijska sinoda. Dosadašnje sabore (koncile) opće crkve sazivao je Papa a na njemu su sudjelovali samo biskupi. Papa je Franjo pokrenuo sinodalni hod iz baze: da vjernici reknu svoju riječ i da se ona ugradi u hod crkve kroz vrijeme. Tako će biti održani susreti po dekanatima s članovima vijeća koje je narod izabrao i tako im dao mandat da progovore. Večeras je takav susret  s članovima župskih vijeća iz župa Slunjskog dekanata.

                    

Preminuo je u 63. godini života JURAJ BOGOVIĆ iz D. Taborišta 140. Pogreb u čet. 09.12.2021. u 14 sati na slunjskom groblju. Za njim žale  sestre Ankica, Mare i Kate s obiteljima, brat Joso s obitelji, snaha Bare s obitelji te rodbina