Treća ned. Došašća

12 pro

“Narod bijaše u iščekivanju  i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist”. Božji plan doseže vrhunac: nastupaju posljednja, mesijanska vremena. Božja dobrota izgovara “zadnju riječ” u objavi čovjeku. Ivan Krstitelj ima privilegij da pokaže Mesiju: “Dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom svetim i ognjem”. To znači da je to krštenje ne samo simbolično nego je to uvođenje u život djece Božje. Zato je tu riječ o vijači i ognju. Vijača odvaja zrnje od pljeve. Pljeva je zlo. A zlo se ne može iskorijeniti tako da ga se baci u vjetar jer ga vjetar samo širi. Zlo treba spaliti da se ne širi. Ivan i nama poručuje kako ćemo se pripremiti za dolazak Gospodinov. Radi se o socijalnoj osjetljivosti kao prvom koraku u približavanju Spasitelju. Danas je ne bez razloga nedjelja Karitasa. Pokušavamo   probuditi našu osjetljivost kad je riječ o onima koji su prikraćeni: stariji, bolesni, usamljeni, oni u oskudici prilika su da pokažemo širinu srca. Došašće i Božić ne smiju se izgubiti u izvanjskom trgovačkom duhu. To može biti karikatura Došašća i Božića!  Hoćemo li prepoznati u Kristovu dolasku vrhunac Božje ljubavi koja nas obvezuje i traži odgovor.

Sa jutrošnje mise u 8 sati u Slunju