Blago vama

13 velj

Najljepše riječi izgovorene na našoj planeti čitamo upravo danas po našim crkvama. Radi se o blaženstvima koje je Isus izrekao: blaženi koji sada gladujete, plačete, koje svijet mrzi radi vaše nade koju ste stavili u Boga. Isto tako rekao je “bogatašima” jao vama. Radi se o onima koji su svoje srce stavili u moć, slavu i bogatstvo. Koji preziru Božju ljubav ili su ravnodušni prema njoj kao nepotrebnoj. Zašto jao njima? Oni su se izolirali od Božje ljubavi i ostaju u mraku, ostaju u paklu. Pakao nije Božja kazna nego čovjekov izbor: kad čovjek prezre Božju ljubav ostaje u mraku pakla. U dubini ljudskog bića treperi neugasiva čežnja za Bogom. Augustin će to reći: “Nemirno je srce nađe dok ne otpočine u Tebi Bože!” Tu čežnju čovjek pokušava zadovoljiti slavom, zabavom, bogatstvom, karijerom ili jednostavno ohološću. Ne zna se što je gore: prezir Božje ljubavi ili ravnodušnost prema njoj! Sve to pada u vodu u jednom trenutku i sve se urušava. Zapravo urušavaju se njegovi idoli koje je sam sebi stvarao.,,Razbojnik na križu napravio je lom u zadnjem trenutku: “Sjeti me se Gospodine u svome kraljevstvu!”.Naše zemaljsko putovanje nudi u svakom trenutku mogućnost da napravimo zaokret ili kako mi to kažemo obraćenje. Ipak, najljepše je ostati u vjeri i nadi u mladosti, u srednjim  godinama i u starosti, dakle u svim razdobljima života. To je hod u vjeri na drugu obalu. Takvi su blaženi jer ih kušnje kao što su poruge, siromaštvo, glad…nisu rastavili od ljubavi Božje.

Jutarnja misa u 8 sati u Slunju

 

.