Cvitović: korizmeni koncert

2 tra

Večeras u 19 sati župna crkva sv. Nikole u Cvitoviću odjekivala je potresnim korizmenim napjevima. Domaćin KUD “Graničar” Cvitović, inicijator ovog koncerta, pozvao je kao goste kudovce “Široka Kula” i članove slunjskog “Lovora”. Prelijepa župna crkva daje ovim napjevima posebnu dimenziju. Nakon pozdrava domaćina (Kata Paulić) KUD “Široka Kula” dobio je svojih desetak minuta. Obučeni u narodne nošnje, koje govore same za sebe, ova folklorna grupa koju čine muškarci i žene, mladi i stariji, otvorila je grla i otpjevala nekoliko korizmenih pjesama. Neke su pjesme poznate i pjevaju se po našim crkvama a neke su vezane uz druge krajeve i rijetko ih čujemo. Kristova muka ne može se izreći samo riječima: ona se može izraziti pjesmom, slikom. Kristova Muka dotiče našu patnju do dna i umiranje te im daje uskrsni smisao.

Nakon KUD-a “Široka Kula” uzela je svojih desetak minuta slunjska grupa “Lovor” u sklopu KUD-a “Korana”. Otpjevali su također nekoliko korizmenih napjeva po svom izboru. A korizmeni napjevi kao i božićni čine neprocjenjivu glazbenu baštinu našega naroda. Ova grupa unijela je u napjeve emocije, vjeru. Načas mirna melodija pretvori se u vapaj, snagu neuništivu…

Na kraju su ponudili nekoliko napjeva i domaćini KUD “Graničar”. Oni pjevaju u crkvi i u KUD-u. Oni jednostavno žive napjeve koje pjevaju, ovi su tonovi i riječi ugrađeni u njihov život. U tome je ljepota ovakvih napjeva. S pravom je veliki Augustin plakao kad je puk pjevao himne u katedrali. U njima je puk izražavao svoju vjeru, nadu, ljubav, patnju, bol ali s vjerom u uskrsnuće.

Nakon završenog koncerta domaćini su pozvali sve na druženje u vatrogasni dom. U korizmi nema pjevanja, svirke i igre. Ali je progovorila i ovaj put široka hrvatska duša: našlo se na stolu gulaša, masnice i kolača, pića. Župnik Šimo Božić poveo je molitvu Gospodnju.  Promatraču se vine molitva: Bože, blagoslovi ovaj dragi narod koji je velik u svojoj jednostavnosti, koji ima širinu srca, koji zna kome je povjerovao.

 

KUD “Široka Kula”

KUD “Široka Kula”

Pjevačka grupa “Lovor” iz Slunja

Domaćini KUD “Graničar” Cvitović

Druženje u vatrogasnom domu