Osvježenje

13 kol

U papinoj inicijativi pod nazivom sinodalni hod crkve pristižu ideje iz mjesnih crkava koje treba uzeti u razmatranje. Neke su inicijative, što je bilo za očekivati, ekstremne. Ali su se umiješali i oni koji crkvi ne žele dobro, zapravo koji bi je izjednačili s ostalim oganizacijama. Pada mi na pamet takva inicijativa nakon 1945. kad je komunistička vlast željela crkvu eliminirati iz javnosti. Tako su napravili crkveni odbor od mještana i sazvali prvu sjednicu. Prva i zadnja točka sjednice je bila: Rušenje seoske crkve! Ima takvih i danas samo što to rade na demokratski način. Napad na crkvu je rafiniran, prikriven ali ne manje opasan. Crkva tobože treba biti moderna, udovoljavati ljudima. Međutim, Crkva se ne može odreći same sebe. Ona je pozvana da štiti život od začeća do smrti. Tu nema kompromisa i odstupanja.  Isto tako kad se radi o istospolnim brakovima. To nije Božji projekt nego ljudska samovolja. Kad je Isus “tvrdo” govorio mnogi su ga napustili. On je rekao i učenicima da i oni mogu otići ali on ne može svoj plan spasenja napustiti a to znači put križa. Očekivanje da crkva udovolji željama kojekavih lobija zapravo je pokušaj da crkva prestane biti crkva.

Jutros je došlo osvježenje u naš kraj. Najava kiše dobro bi došla gotovo usahlim rijekama, bunarima…Dramatične vijesti stižu iz europskih zemalja vezano uz sušu. Turisti putuju prema jugu: jutros se mogu vidjeti u Slunju duge kolone prema Jadranu