Upisi na Metropolitanski institut u Rijeci

12 srp

Metropolitanski pastoralni institut (MPI) u Rijeci u narednoj pastoralnoj godini 2016./2017. upisuje novu generaciju polaznika seminara MPI. Zainteresirani se mogu upisati na neka od četiri seminara, ovisno o potrebi u župi, kao i o osobnom afinitetu vjernika laika.
Za rad s određenom dobnom ili interesnom skupinom vjernicima laicima predlaže se upis na dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za župne animatore i pastoralne suradnike. Za upis na ovaj seminar potrebna je preporuka župnika. Ukoliko netko od vjernika laika želi raditi na osobnom razvoju u smislu upoznavanja vjere i teologije tu je dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika. Treći seminar je Tečaj novinarstva ili Odgoj za medije koji traje 8 subota. S MPI-a ističu kako u službi nove evangelizacije mediji u župi imaju veliku ulogu. Četvrti jednogodišnji Teološko-katehetski seminar za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama namijenjen je odgajateljicama koje žele provoditi vjerski odgoj djece u predškolskim ustanovama.
Više informacija o seminarima možete pročitati na: www.mpi-ri.com ili se obratiti na (051) 345-139 i na mpi.rijeka.hr@gmail.com

Za ostale informacije dobro se je obratiti župniku. Ponekad je problem prijevoz ili smještaj. Ali, sve se može riješiti u dogovoru. U svakom slučaju na ove seminare  idu oni koji žele svoje darove umnožiti i staviti u službu zajednice.

240716abc

Zgrada Teologije u Rijeci