Župe Gospićko-Senjske Biskupije

Gospićko-senjska biskupija osnovana je 25.05.2000. Tadanja Riječko-senjska nadbiskupija podijeljena je na dvije mjesne crkve: Riječka nadbiskupija i Gospićko-senjska biskupija. Svečanost uspostave nove Gospićko-senjske biskupije i ustoličenje prvog biskupa mons. Mile Bogovića dogodilo se 25.07.2000. U novu biskupiju ušlo je pet dekanata: Ogulinski, Senjski, Otočki, Gospićki i Slunjski a 2012. od dijela Gospićkog i Slunjskog osnovan je Udbinski dekanat. Tako Gospićko-senjska biskupija ima 85 župa u 6 dekanata u kojima živi 70.000 katolika (od 82.000 stanovnika).  Ovdje donosimo osnovne podatke o svakoj od 85 župa. Neke od njih postoje samo crkveno-prano a vjernika gotovo nema, a neke su dinamične. Donosimo podatke o župama po dekanatima abecednim redom. Podaci prema “Šematizmu Gospićko-senjske biskupije” izdanom 2013. godine.

1. GOSPIĆKI DEKANAT

U 18 župa živi 13.426 stanovnika, od toga katolika 12.578

ŽUPE:

 1. ALEKSINICA – Sv. Ivan Krstitelj 53212 KLANAC PAZARIŠTE, Aleksinica, pravlja župnik iz Klanca, župa broji 145 duša.
 2. BAŠKE OŠTARIJE – Pohođenje BDM 53206 Baške Oštarije, Župu privremeno upravlja netko iz Biskupskog ordinarijata
 3. BILAJ – Sv. Jakov apostol, 53000 GOSPIĆ, Bilaj, tel (053) 688 054, župa broji 280 stanovnika
 4. BRUŠANE – Sv. Martin biskup, župu upravlja netko iz Ordinarijata, župa ima 180 stanovnika
 5. BUŽIM – Sv. Terezija Avilska, 53211 SMILJAN, župu upravlja netko iz Ordinarijata, župa broji 68 duša
 6. DONJE PAZARIŠTE – Sv. Jakov apostol, 53213 DONJE PAZARIŠTE Upravlja župnik iz Klanca, župa broji 593 stanovnika, katolika 588
 7. DONJI KOSINJ – Sv. Ivan Krstitelj 53203 KOSINJ, Donji Kosinj. Upravlja župnik iz Gornjeg Kosinja, stanovnika 350, kat. 290.  Kapele: Sv. Petar i Pavao, Sv. Josip (Rudinka)
 8. GORNJI KOSINJ – Sv. Antun Padovanski 53203 KOSINJ, Gornji Kosinj 34, tel (053) 671 016, župa broji 250 duša, Kapele: Sv. Vid (Kos. Bakovac), Sv. Ana, Pohođenje BDM (Kosanjak)
 9. GOSPIĆ – Navještenje BDM, 53000 GOSPIĆ, Kaniška 1, tel (053) 753 332, faks (053) 753 333; E-mail: crkva.nbdm@gs.t-com.hr, župa broji. 6500; stanovnika, katolika 6000, Kapele: Sv. Ivan Nepomuk, Sv. Marija Magdalena (groblje) Sv. Franjo (vojarna)
 10. KALUĐEROVAC – Sv. Nikola biskup, nema župne kuće; upravlja župnik iz Perušića, broji 40 duša
 11. KLANAC – Uznesenje BI. Dj. Marije 53212 KLANAC-PAZARIŠTE, Klanac 17, tel. i faks (053) 686 006; stanovnika 200, kat. 185, kapele: Sv. Ana (Veliki Žitnik)
 12. LIČKI NOVI – Sv. Antun Padovanski upravlja župnik iz Bilaja, stanovnika 406, katolika 400; Kapela: Sv. Juraj (Podoštra, sagrađena 2007.)
 13. LIČKI OSIK – Sv. Josip, 53201 LIČKI OSIK 66, tel i fax. (053) 672 480; web: www.zupa-svjosip-losik.hr , stanovnika 1204, katolika 1198; Kapela Svetog  Duh u Mušaluku, Sv. Marko (Budak), Sv. Mihovil Arkanđeo (Vukšić)
 14. LIČKI RIBNIK – Sv. Petar i Pavao, nema župne kuće; upravlja župnik iz Bilaja, župa broji 78 duša
 15. PERUŠIĆ – Uzvišenje Sv. Križa, 53202 PERUŠIĆ, Kaniža 37, tel (053) 679 102; župa broji 2200 stanovnika od toga katolika 2000; Kapele Sv. Rok (Perušić), Sv. Jelena (Malo Polje)
 16. SMILJAN – BDM Karmelska, nema župne kuće; upravljaju iz Ordinarijata; kapele: Srce Isusovo (Rosulje), Sv. Ivan Krstitelj (Smiljansko Polje)
 17. ŠIROKA KULA – Sv. Matej apostol (srušena 1948., sagrađena 1999.) Nema župne kuće; upravlja župnik iz Ličkog Osika, stanovnika 98, katolika 57
 18. TRNOVAC – Sv. Nikola biskup 53000 GOSPIĆ, Trnovac 50. Upravlja Ordinarijat iz Gospića, stanovnika 168 i svi su katolici, kapele: Gospa Žalosna (Trnovac), Marija Pomoćnica (Jadovno)

2. OGULINSKI DEKANAT

U dekanatu je 16 župa, 24.150 stanovnika, katolika 20.373

ŽUPE:

 1. CEROVNIK – Uzašašće Isusovo, upravlja župnik iz Oštarija, kapele u župi: Presv. Srce Isusovo, Sv. Antun Pad. (Vojnovac)
 2. GENERALSKI STOL – Sv. Antun Padovanski 47262 GENERALSKI STOL 30, tel i faks (047) 861 302, stanovnika 1302, katolika 1280; Kapele: Sv. Mihovil (Erdelj)
 3. JOSIPDOL – Sv. Josip, 47303 JOSIPDOL, Karlovačka 49, tel (047) 581 118, stanovnika 1260, katolika 1150, Kapela: Sv. Katarina (Viničica)
 4. LEŠĆE NA DOBRI – Sv. Juraj mučenik, 47262 GENERALSKI STOL, Gorinci 2, tel. (047) 861 200; župa broji 900 katolika; Kapele: Sv. Ivan Krstitelj (Umol), Sv. Križ (Grabrk) Presv. Srce Isusovo (Mateše)
 5. LIPA Sv. Nikola biskup, 47261 ZVEČAJ, Lipa 1, tel. (047) 866 160, upravlja župnik iz Lešča na Dobri, župa broji 403 stanovnika od kojih su svi katolici, Kapela: Sv. Jelena Križarica (Vodena Draga)
 6. MODRUŠ – Presveto Trojstvo 47303 JOSIPDOL, Modruš, župom pravlja župnik iz Zagorja Ogulinskog, sanovnika 400 i svi su katolici, Kapele: Sv. Anton, Sv. Nikola
 7. MREŽNIČKI BREST – Sv. Mihovil Arkanđeo, nema župne kuće, upravlja: župnik iz Gen. Stola, stanovnika 243, katatolika 235; Kapela: Sv. Juraj (Mateško Selo)
 8. OGULIN – Sv. Križ 47300 OGULIN, Gajeva 2, Tel i faks (047) 522 323; E- mail: zupaogulin@gmail.com , stanovnika 9180, katolika 7000, Kapele: Sv. Jakov, Sv. Petar, Sv. Rok, BI. Alojzije Stepinac, Sv. Anton Padovanski (Hreljin)
 9. 9. OGULIN – župa BI. Alojzije Stepinac, župa osnovana 2001., crkva sagrađena 2011. 47300 OGULIN, Nova cesta 7, tel 047 532 406; faks 531 347, stanovnika 2570, katatolika 2255; Kapele: Sv. Mihovil (Bošt), Duh Sveti (Salopeki), Sv. Antun (Dujmić Selo)
 10. OŠTARIJE – Uznesenje BDM 47302 OŠTARIJE, Gospe od čudesa 7, tel. (047) 584 070; stanovnika 1780, katolika 1770 Kapele: Sv. Marko Križevčanin (Skradnik)
 11. PLAŠKI – Sv. Ana, 47304 PLAŠKI, Saborčanska 2, tel (047) 573 353; stanovnika 2035, katolika 1000
 12. SABORSKO – Sv. Ivan Nepomuk (srušena 1991.) 47306 SABORSKO 111, Upravlja župnik iz Plaškog,  stanovnika 450 i svi su katolici, Kapela: Rođenja BDM (obnov. 2011.)
 13. TOUNJ – Sv. Ivan Krstitelj, 47264 TOUNJ 69, tel (047) 563 168; stanovnika 1150, katolika 1140; Kapela: Sv. Ivan Nepomuk (izvan uporabe)
 14. TROŠMARIJA – BDM Utješiteljica 47263 GORNJE DUBRAVE, Trošmarija, župu upravljya župnik iz Lešća na Dobri, stanovnika 420, katolika 418
 15. TRŽIĆ KAMENICA – Sv. Mihovil Arkanđeo (spaljena 1943.) Oko 1970. sagrađena je nova crkva pod istim zaštitnikom. Nema župne kuće; upravlja župnik iz Tounja, stanovnika 180, svi katolici
 16. ZAGORJE OGULINSKO – Sv. Juraj mučenik, Gornje Zagorje 10, 47300 Ogulin, tel i faks 047 639 634; stanovnika 1487, katolika 1482, Kapele: Rođenje BDM (Kaševari), Sv. Ilija (Pamerija), Presv. Srce Isusovo (Ribarici), Sv. Nikola Tavelić (Kipac), Sv. Ivan Krstitelj (Desmerice), Sv. Rok (Liščevka).

 3. OTOČKI DEKANAT

Župa: 18, stanovnika 14.168, katolika 12.573

ŽUPE:

 1. BRINJE – Uznesenje BDM 53260 BRINJE, Frankopanska 48 m tel. (053) 700 242; stanovnika 1437, katolika 1399, Kapele: Sv. Vid, Sv. Nediljica, Sv. Fabijan, Sv. Stjepan, Presv. Trojstvo (Sokolac), Sv. Križ (groblje).
 2. BRLOG – Pohod BDM (spaljena 1991. obnovljena 1998.) Upravlja župnik iz Kompolja, stanovnika 500, katolika 270
 3. ČANAK – BDM od Sv. Krunice (srušena 1991., sagrađena nova 2002.) Nema župne kuće, upravlja župnik iz Sinca, stanovnika 46, svi katolici
 4. DABAR – Sv. Mihovil Arkanđeo, nema župne kuće, upravlja župnik iz Otočca
 5. JEZERANE – Sv. Juraj mučenik, 53262 JEZERANE 51. Upravlja župnik iz Križpolja, stanovnika 302, katolika 300
 6. KOMPOLJE – Sv. Stjepan mučenik 53220 OTOČAC, Kompolje 84, tel. (053) 573 533; stanovnika 426, katolika 421
 7. KRASNO POLJE – Sv. Antun Padovanski , 53274 KRASNO POLJE 58, tel i faks (053) 851 007; U župi Svetište Gospe Krasnarske, stanovnika 680, katolika 674
 8. KRIŽPOLJE – Sv. Križ 53261 KRIŽPOLJE 19, tel (053) 791 020; stanovnika 846, katolika 844
 9. KUTEREVO – BDM Karmelska 53225 ŠVICA, Kuterevo 45. Upravlja župnik iz Krasnog Polja, stanovnika 780, katolika 775 Kapela: Sv. Petar (Crno Jezero)
 10. LETINAC – Sv. Antun Padovanski, nema župne kuće, upravlja župnik iz Brinja, stanovnika 192 i svi su katolici, kapela: Sv. Duh (Ruševna)
 11. LIČKO LEŠĆE – BDM od Sv. Krunice 53224 LIČKO LEŠĆE 118, tel. (053) 787 318; stanovnika 1400, katolika 1390, kapela: Sv. Franjo (Vrilo)
 12. LIPICE – Sv. Ivan Krstitelj, nma župne kuće, upravlja župnik iz Križpolja, stanovnika 156 i svi su katolici
 13. OTOČAC – Presveto Trojstvo (spaljena. 1991., obnova dovršena 2006.) 53220 OTOČAC, Trg dr. Franje Tuđmana 14, tel (053) 771 261; E-mail: zupa.presvetog.trojstva@gs.t-com.hr, stanovnika 5050, kaolika. 4030. Crkve i kapele: Bezgrješno Začeće BDM (Poljica), BDM Žalosna (Fortica), Sv. Josip Radnik (samostan č. sestara), Sv. Josip Zaručnik BDM (na groblju)
 14. PROZOR – Uzvišenje Sv. Križa 53220, OTOČAC, župom upravlja župnik iz Ličkog Lešća, stanovnika 470, katolika 469
 15. RAMLJANI – Sv. Mihovil Arkanđeo 53224 LIČKO LEŠĆE, Ramljani 74 Upravlja župnik iz Sinca
 16. SINAC-Sv. Ilija prorok, 3224 LIČKO LEŠĆE, Sinac 336, tel. (053) 787-816; stanovnika 548; katolika 540, Kapela Sv. Mihovil arkanđela u župi
 17. STAJNICA – Sv. Nikola biskup 53262 JEZERANE, Stajnica 17, upravlja župnik iz Križpolja, stanovnika 199 i svi su katolici. Kapele: Majka Božja Karmelska, Sv. Petar i Pavao, Sv. Marija Magdalena
 18. ŠVICA – Sv. Ivan Krstitelj (spaljena 1991. Obnov., 1994.), 53225 ŠVICA 58, tel. i faks (053) 777-134; stanovnika 850; katolika 646

 

4. SENJSKI DEKANAT

Župa: 12, stanovnika 8.391, katolika 7.800

ŽUPE:

 1. CESARICA-Sv. Jelena 53288 KARLOBAG, Cesarica, Upravlja župnik iz Sv. Jurja, (i Karlobaga) stanovnika 56, katolika 49, Kapela Sv. Rok u Radiovcu (Velebit)
 2. JABLANAC – Sv. Josip, 53287 JABLANAC, Obala kneza Mladena Šubića 19, upravlja župnik iz iz Sv. Jurja, stanovnika 130, katolika 127. Crkva i kapele: Sv. Nikola (na groblju, iz 1179.), Sv. Mihovil (u Jakuši)
 3. KARLOBAG – Sv. Karlo Boromejski. Crkva srušena 1957. Za župnu crkvu služi samostanska crkva Sv. Josipa, 53288 KARLOBAG, Kapucinska 1, tel (053) 694 039, faks 694 178; stanovnika 474, katolika 452. Kapele: Gospa Žalosna (Kalvarija), Gospa Lurdska, zvonik Sv. Karla.E-mail: kapucinski-samostan-karlobag@gs.t-com.hr, Web stranica: www.kapucini.hr/samostani/karlobag
 4. KRIVI PUT – BDM Snježna, nema župne kuće, upravlja župnik iz Senja, stanovnika 200 i svi su katolici
 5. LUKOVO – Sv. Luka evanđelist, 53285 LUKOVO. Upravlja župnik iz Sv. Jurja, stanovnika 36 i svi su katolici, Poklon-kapele Sv. Nikola, Sv. Antun
 6. LUKOVO ŠUGARJE – Sv. Luka evanđelist 53289 LUKOVO ŠUGARJE. Upravljaju kapucini iz Karlobaga, stanovnika 163, katolika 157
 7. PRIZNA – Sv. Ivan Krstitelj, 53287 JABLANAC, Prizna, Upravljaju kapucini iz Karlobaga, katolika 46,  Kapela Sv. Ana
 8. SENJ – Uznesenje BDM, 53270 SENJ pp 49, Ogrizovićeva 4, tel i faks (053) 881 043, stanovnika 6000, katolika 5500. Crkve i kapele: Marijino Navještenje na Artu, Sv. Vid na groblju, Sv. Martin na Mundarićevcu
 9. SENJSKA DRAGA – Sv. Križ, nema župne kuće; upravljaju župnici iz Senja, stanovnika 200, katolika 198; Kapela: Sv. Mihovil (Majorija).
 10. STARIGRAD – Sv. Jakov ap., 53286 Starigrad (kod Senja), upravlja župnik iz Sv. Jurja, stanovnika 53, katolika 52; Kapele: Sv. Nikola (Donja Klada), Srce Isusovo (G. Brisnice), Sv. Ante (G. Starigrad).
 11. SVETI JURAJ – Sv. Juraj mučenik 53284 SVETI JURAJ, Vjenceslava Novaka 4, tel i fakes (053) 883 052, stanovnika 720, katolika 705, Kapele u župi: Sv. Ivan, Sv. Nikola, Sv. Ana, Srce Isusovo
 12. VRATNIK – Sv. Mihovil Arkanđeo 53273 VRATNIK – MELNICE, Vratnik 46, upravlja župnik iz Brinja (ili Senja), stanovnika 311, katolika 278 Kapele: u župi: Sv. Ivan Krstitelj (Crni Kal)

 

5. SLUNJSKI DEKANAT

Župa: 9, stanovnika 10.086, katolika 8.789

ŽUPE:

 1. SLUNJ – Presv. Trojstvo (crkva spaljena 1991., obn. 1995.-2000.) 47240 SLUNJ, Trg Zrinskih-Frankopana 18, tel (047) 777 018, katolika 3.200, Web: www.slunj-crkva.hr Kapele: MB Karmelska (Glavica), Sv. Mihovil (Šušnjara), Sv. Marija Magdalena (na groblju)
 2. CETINGRAD – Uznesenje BDM, 47222 CETINGRAD, Trg hrvatskih branitelja 21, tel (047) 781 320; faks 781 017; crkva 1991. do temelja minirana; izgrađena nova 1998/1999., župna kuća razrušena 1991., obnovljena 1997., stanovnika 2536, katolika 1431. (1991., kat. 2640); Kapele: Sv. Ivan ap. i ev. (Kruškovača), Sv. Vinko Paulski (Bilo-Kosica), Kraljica mira (Batnoga – Žuti put), Srce Marijino (Batnoga – Križ)
 3. CVITOVIĆ – Sv. Nikola biskup, 47240 SLUNJ, Cvitović 3, tel (047) 777 977; crkva spaljena 18.3.1992., obnovljena 1999.,župni stan devastiran 1992., obnovljen 1995., katolika 985, (1991. katolika 2040); Kapele: Sv. Valentin (Cvitović), Sv. Mihovil (Gornja Glina), Gospa Snježna (Gnojnice), Kraljica Mira (Tatar Varoš), Srce Marijino (Kremen)
 4. DREŽNIK GRAD – Sv. Antun Padovanski Drežnik Grad 136 A, 47246 Drežnik Grad, tel i faks (047) 782 377; crkva raz. 1991., obn. 1999., župna kuća raz. 1991., obn. 2006., stanovnika 1430, katolika 1410, (1991. god. katolika 2290) Kapela: Marija Pomoćnica (Selište Drežničko)
 5. HRVATSKI BLAGAJ – Duh Sveti (srušena 1991.) Nema župne kuće; upravljaju župnici iz Slunja od 1945., stanovnika 88, kat. 88, (1991. kat. 120) Kapela: Sv. Ana (Pavlovac)
 6. LAĐEVAC – Sv. Juraj mučenik, Gornji Lađevac bb, 47240 Slunj, (crkva spaljena u proljeće 1992., obnovljena 2002., župna kuća srušena 1991., izgrađena 1999., uređena 2012. Upravlja župnik iz Cvitovića, stanovnika 600, kat. 600. (1991. godine kat. 1660), Kapele: Majke Božje (Lađevac), Sv. Mihovil (Salopek Luke), Majka Božja (Barić Selo)
 7. RAKOVICA – Sv. Jelena Križarica,47245 RAKOVICA, tel (047) 784 072, (spaljena 1991., obn. 1997.), stanovnika 747, katolika 725; (1991. godine katolika 1080)
 8. VAGANAC – Uzvišenje Sv. Križa, 53233 Ličko Petrovo selo (crkva je spaljena 1991., obn. 2002.), upravlja župnik iz Drežnik Grada, stanovnika 240, kat. 190 (1991. godine kat. 440)
 9. ZAVALJE – Sv. Franjo Asiški, pošta Bihać, upravlja župnik iz D. Lapca, crkva spaljena 1994., župna kuća razorena 1994., stanovnika 200, kat. 200, (1991. god. kat. 571) Kapela: MB Lurdska (Veliki Skočaj)

 

6. UDBINSKI DEKANAT

U deknatu 12 župa, 11.812 stanovnika, katolika 7.298

ŽUPE:

 1. BORIČEVAC – Rođenje BDM (spaljena 1942., obn. u tijeku. Nema župne kuće. Župnik stanuje u D. Lapcu, D. Lapac-Borićevac 1500 stanovnika, katolika 550. U D. Lapcu crkva u završnoj fazi izgradnje (2015/16)
 2. BUNIĆ – Rođenje BDM (spaljena 1942.) Nema župne kuće. Vodi brigu župnik iz Korenice, stanovnika 120, katolika 10
 3. D. LAPAC – Župa Ivana Pavla II – Novoizgrađena crkva posvećena 08.10.2016. 53250 Donji Lapac, katolika oko 500, prvi župnik vlč. Dino Rupčić
 4. GRAČAC – Sv. Juraj mučenik. Misa se redovno služi u crkvi Sv. Ivana Krstitelja kraj franjevačkog samostana, 23440 GRAČAC, Kneza Branimira 1, tel. i faks (023) 773 090; stanovnika 4530, katolika 2530
 5. KORENICA – Sv. Juraj mučenik, 23430 KORENICA, Pere Šnjarića 21, tel i faks (053) 776 020; stanovnika 2620, katolika 2020, Kapela: Uzašašće Gospodinovo (na groblju, sagrađena 2011.)
 6. LOVINAC – Sv. Mihovil Arkanđeo, (spaljena 1991., obnov. 1999.) 53444 LOVINAC 7, upravljaju oci franjevci iz Gračaca, Kapele: Sv. Ante (Cvituša), Sv. Frane (Vranik)
 7. PALANKA – Rođenje BDM, nema župne kuće. Upravljaju: oci franjevci iz Gračaca, stanovnika 5, katolika 1
 8. PLITVICE – Marija Majka Crkve, osnovana 2003., pastoralni centar dovršen 2011., župne crkve nema. Misa se redovito služi u dvorani Pastoralnog centra. 53231 PLITVIČKA JEZERA, Mukinje 1 P-a, tel. i faks (053) 774 088, stanovnika 1100, katolika 900, Kapela: Sv. Ivan Krstitelj (Smoljanac, spaljena 1991., sagrađena 2008.)
 9. PODLAPAČA – Sv. Juraj mučenik, upravljaju: svećenici iz Udbine, stanovnika 120, katolika 120
 10. RIČICE – Sv. Marija Magdalena Upravljaju: oci franjevci iz Gračaca, stanovnika 45, katolika 45
 11. RUDOPOLJE – Sv. Petar i Pavao apostoli (spaljena 1942.), nema župne kuće, crkva obnov. 2009., upravljaju: oci franjevci iz Gračaca, stanovnika 3, katolika 3
 12. SVETI ROK-Sv. Rok 53444 LOVINAC, Sveti Rok, upravljaju oci franjevci iz Gračaca, stanovnika 326 i svi su katolici, Kapela: Mala Gospa (Ličko Cerje)
 13. UDBINA – Sv. Nikola biskup 53234 UDBINA, Trg Sv. Nikole 1, tel (053) 778-610; stanovnika 1300, katolika 650 Kapela: Sv. Marko grob. U župi je nacionalno svetište: Crkva Hrvatskih mučenika.